Trout blog

Trout blog

Öringbloggen

- för dig som gärna presenterar flugan för en öring...

Rädda havsöringen i Anråse å!

FlugfiskePosted by Johan Nygren 03 Jan, 2008 16:11:27

Blog Image
Stenungsunds och Tjörns kommuner vill göra vattentäkt av Ålevatten och Håltesjön. Sjöarna ingår i Anråse ås avrinningsområde som ligger inom Svartedalens naturreservat, klassat som Natura 2000-område. Ån är förklarad som riksintresse och ett av de mest produktiva områdena för havsöring i Bohuslän. Här finns också lax och flodpärlmussla. Går planerna igenom, så hotas både fisk och fisket i området...

Här kan ni se en film som presenterar problematiken och skriva på namnlistan: http://www.fiskejournalen.se/Default____46586.aspx

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.